Kurs Mari & Heidi 2021-2022, Ny Energi & World Medicine.

Hjernen har et språk

Kroppen har et språk

Psyken har et språk

I psykotraumatologi kommuniserer vi med dem alle.

  • Øreakupunktur, av prof. Robert Bering
  • Fargeterapi, av Dr. Daniel Asis
  • «Hands on”, myoreflexterapi, av Dr. Kurt Mosetter
Hva er psykotraumatologi?
  • Traumeregulering gjennom øreakupunktur (Hentet fra newm-dk.com)
På øret er den mest direkte mulighet for å regulere det limbiske hjerneområde, som er en slags sentral for følelser, emosjoner, sanser og muskelrespons, fordi øret avspeiler hjernen. Den mest kraftfulle reguleringsmetode av den limbiske hjernen er gjennom den minste kvante som finnes i fysikkens verden fotonet. Fotoner er lys og den minste mengde energi, som kan regulere. Grunnen til at den minste mengde kan igangsette den kraftigste regulering skyldes at hjernen kjenner lys, påvirkes av lys og er muligvis utviklet av lys, da de samme frekvenser, som finnes i lys også er hjernens frekvenser. Dette utnyttes i traumeregulering. Lysterapi som traumeregulering erstatter nåler på ørepunkter, som representerer den limbiske hjernen. Lys-stimuleringen trener hjernen til å finne veien ut av kamp og flukt og inn i det parasympatiske, som er at kunne slappe av, sove og fordøye. 
  • Traumeregulering gjennom «Hands on», myoreflexterapi.
    (Hentet fra newm-dk.com)

Muskler som bærer et minne kan dra kroppen mot en kroppsholdning for å beskytte mot farer. I et sjokk eller traume, fryser musklene i denne holdningen, helt til kroppen kjenner at faren har passert. Det vil skje, når muskelene er tatt ut av den kroppsholdningen.

Myoreflexterapi gjør så nervesystemet slipper musklene løs, så kroppen returnerer til det parasympatiske systemet, hvor kroppen kan slappe av, regenerere og føle at de er ute av fare.
Myoreflec terapi går kun på de delene av musklene som kommuniserer med nervesystemet. Derfor kommer ikke effekten kun under behandling, men også lenge etter. Hele systemet jobber sentralt for å løsne muskler som har vært fryst I same stilling I lang tid, også I mange år.
Barn, og særlig barn med diagnoser har store resultater med myoreflexterapi.
Det er kjent som harmløst.

Hva gjorde vi egentlig før myoreflexterapi?

  • Traumeregulering gjennom fargeterapi.
    (Hentet fra newm-dk.com)

Farver og lys er anvendt lenge innen medisin.


Mennesket fascineres og stimuleres av farger gjennom naturen, kunst og mote. Vitenskapen har nå også kastet lys på den helbredende effekten av lys.
”Farger er en biologisk kommunikasjonsmetode – et levende språk,”
  Fritz Albert Popp, 1976

Med diverse metoder, vil hele nervesystemet trenes I hvordan å balansere mellom å være på vakt og hvordan være avslappet.
Når parasympaticus er avslappet, vil klienten kunne sove, fordøyelsen vil fungere og de vil holde seg fertile.

Farger foran øynene i form av fargede terapibriller stimulerer spesifikt hjernen.