Heidi: kurs v/ Anne Marie Bering. Kurs v/Michael Marignan Mari: Ny Energi & World Medicine, 2019

Posturologi er læren om menneskets postur, positur, eller stilling i rommet og evnen til å stabilisere rommet. Emosjoner og motoriske programmer er linket sammen i hjernen.

Tross en kompleks neurologisk styring, hviler Posturologi på en meget enkel strategi, nemlig å organisere kroppens tyngdepunkt midt mellom føttene, samt å sette minst mulig energi i anvendelse ved den stående stilling eller ved bevegelse.

Den multiplekse aktiviteten i nervesystemet, hvis resultat er kroppsstillingen, er en av de sist ervervede funksjoner, som er mye mindre moden enn andre fysiologiske funksjoner.

Derfor er evnen til å stå oppreist mer sårbar, hvilket forklarer den høye frekvens av dysfunksjoner. Posturologiske forstyrrelser utgjør smerter i bevegelsesapparatet, instabilitet, innlæringsproblemer og kognitive forstyrrelser.