Lysterapi og fargebriller

Heidi & Mari: Ny Energi & World Medicine, 2021

Farger og lys er anvendt lenge før medisin.
Mennesket fascineres og stimuleres av farger gjennom naturen, kunst og mote.

Vitenskapen har nå også kastet lys på den helbredende effekten av lys.

Ny teknologi med fargede briller ser ut til å stimulere hjernen markant.
Vi har ikke tidligere kjent til en så umiddelbar effekt. Barn med diagnoser melder tilbake at de er og blir er glade for terapibriller.

Vi bruker fargebriller, frekvenser og microlight ved nesten alle behandlinger i klinikken.