De indre og de ytre Drager

Kan livshistorien styre livets gang?
Mari Therese Mølnvik Personlig oppgave, Akupunkturutdannelse, 2019-2021

De indre og de ytre Drager er en hyppig anvendt protokoll innenfor akupunkturens verden.
Metoden anvendes for å behandle personer med forstyrrelser, både psykisk og fysisk.

Det kalles for de indre og de ytre Drager, for ifølge Tradisjonell Kinesisk medisin (TCM) må det en drage til for å jage djevelen (de psykiske og fysiske forstyrrelser) vekk.

Det er to protokoller som behandler Dragene. Den ene settet er de indre Drager, som svarer til et sett akupunkturpunkter og det andre settet er de ytre Drager, som svarer til et annet sett akupunkturpunkter. Dragene er akupunkturpunkter, som «spyr» sin drageild på problemene. (1)

Spiseforstyrrelse

Spiseproblemer er et stort problem verden over. En kompensasjon for et tomrom i magen kan for mange være å spise mat. Det sees ofte ved anoreksi eller bulimi. Menneskene dette gjelder tror det er en sultfølelse som de kjenner. Det kan også fylles med sukker, alkohol, trening eller f. Eks mer jobb.

Mange mennesker går et helt liv og tenker at det er sånn det skal være, at livet er OK på den måten, for det er slik det alltid har vært. De klarer allikevel ikke bli fri fra tankene eller besettelsen. Alt fra livshistorien, det følger livet videre.

Jordelementet

Man fordøyer med jordelementet. De indre drager er en slags psykisk fukt man henger fast i, og som man stagnerer ved. Fukt kommer dersom magen ikke kan fordøye, magemeridianen fordøyer ikke bare mat, men også inntrykk og følelser. De to settene med indre og ytre Dragepunkter kan løsne dette.

Å fordøye både mat og inntrykk

Ifølge TCM fordøyer ikke magen bare mat, men også følelser og inntrykk. Har man i løpet av et helt liv holdt alt av tanker og følelser inni seg, vil det gjennom tiden bli en stagnasjon.

Et menneske kan helt fra barndommen bli fortalt hvordan tankene skal være, man blir fortalt hvordan det er riktig å leve og at alt annet er feil. Det er en undertrykkelse.

TCM kaller det for besettelse. Man blir besatt av tanken på måten man lever på og blir fastlåst i en tankegang.

Dragesymptomer

Problemene kan f. Eks være barn som har overtatt omsorgspersoner sine tanker og levesett, barn som har vært utsatt for overgrep, ungdommer som har opplevd mobbing og utestengelse, unge voksne som har vært utsatt for et traume eller et sjokk, unge voksne som har tatt feil valg og havnet i en besettelse, om det er med jobb, trening eller en avhengighet av narkotiske stoffer. Eller voksne mennesker som lever med en stor klump i magen som de ikke helt klarer å sette fingeren på.

Symptomene på Drager er bred, det treffer mange.

Symptomer på besettelse

Symptomene på besettelse kan være en følelse av et tomt rom i magen, noen kan forveksle dette med konstant sult eller trang til noe søtt. En kompensasjon for det kan være å spise hele tiden, man fyller det tomrommet med noe annet. Besettelsen kan også være at man føler man har noe tungt oppå brystet når man skal legge seg for å sove, som gjør at man ikke klarer å puste skikkelig. Det symboliserer på en fysisk måte besettelsen av andre sine meninger, at man ikke helt klarer å uttrykke det som ligger i hjertet. (2)

Behandling

Behandlingen av Dragene kan foregå i stillhet mens klienten ligger med nålene, det er ikke et behov for å prate høyt med behandleren for at det skal gi resultater. Det er derfor en fantastisk behandling for mennesker som helst ikke ønsker å prate. Den eneste man må være ærlig med, er seg selv. Å bearbeide i stillhet kan gi like store resultater.

For å finne ut om Drage-behandlingen er relevant eller anvendelig, kan man stille noen spørsmål. Hvis klienten bekrefter disse spørsmålene, har klienten diagnosen indre eller ytre Drager.

«Har du et tomrom i magen du føler du må fylle?»

«Kjenner du på en tyngde over brystet når du legger deg om kvelden?»

I TCM jobber man med å få tilbake koblingen mellom kropp, sinn og sjel. De indre Dragene blir brukt som behandling for de indre situasjonene, og de ytre Dragene blir brukt for de utvendige situasjonene.

TCM anbefaler alltid at skal man alltid behandle de indre Dragene først, uansett.

De 7 akupunkturpunktene man bruker til de indre Drager er på magemeridianen. Det er en så raskt effekt at man kan skifte sinnsstemning underveis i behandlingen.

De 7 akupunkturpunktene på ytre Drager er alle i blæremeridianen. Blæremeridianen beskytter mot ytre kulde, vind og fukt, men også mot menneskers kulde. Nettopp derfor er den så effektiv mot mennesker som har opplevd mobbing eller utestengelser. (3)

De indre og de ytre Dragene kan hjelpe så mange som ikke skjønner hva som egentlig er feil, det kan hjelpe barn og det kan hjelpe voksne.

Mennesker som har et stort behov for kontroll, har kanskje opplevd å bli fratatt kontrollen tidligere.

Ifølge Sandra Shih (Shih) beskrives behandlingen av de indre Dragene som at de «bekjemper de syv demonene», Frykt, sjokk, bekymring, sinne, tristhet, glede og sorg. De følelsene er i slekt med de 5 elementene man kjenner fra TCM; Ild, tre, vann, metall og jord. Det er en behandling av sjelen. Den kan rense kroppen fra minner om traume, misbruk og tap. Også fra informasjon om det genetiske og besettelser.

Shih mener at besettelse kan komme fra et bredt spekter, fra å være vitne til en traumatisk opplevelse, misbruk av stoffer eller til fysisk/psykisk sjokk.

«Jeg føler meg ikke som meg selv»

«Jeg var fin helt til…»

«Jeg føler jeg er besatt av…»

«Øynene er der, men ingen er inne der»

De ytre Dragene beskrives som en person som føler seg «koblet fra», ikke tilstede. En ytre faktor kan være en bilulykke, operasjon, et giftig miljø eller en avhengighet. (4)

Shih beskriver hvordan et traume eller et misbruk at narkotiske stoffer kan gjøre et menneske mer sårbar og utsatt for en besettelse. Ifølge TCM er det noe som bor i hjertene våre som kalles for Shen. For å holde hjertet rolig må man tømme ut alt som ikke trenger å være der. Det er ingenting feil med følelser, hvis de får leve i harmoni. All besettelse tapper mennesker for energi og det drar livet ut gjennom fingrene. Det kan føre til en depresjon. Nettopp derfor mener Shih at behandlingen kan gjøres på så veldig mange fler, enn det er innskrenket til i Danmark. (5)

Caroline Myss (Myss) viser til Dragene som arketyper, de blir delt inn som Vestlige og Østlige Drager. De vestlige Dragene er maskuline, venstre hjernehalvdel og puster ild. De representerer ild, og luft elementene. Mens de østlige Dragene er feminine, høyre hjernehalvdel og er vann. Og de representerer jord og vann. Begge delene lever i menneskene, med alle sine kvaliteter og de fire elementene. Mennesket kan se seg selv som det femte elementet, konteineren som huser alle.

Nettopp derfor vil en behandling av Dragene være relevant. Det er det ultimate symbolet av makt, «Makten er en fundamental ingrediens i livet» ifølge Myss.

Veldig ofte kan det sees at det er de sterkeste, de med rakest rygg og de med høyest stemme som trenger hjelp. Og igjen, det er ofte de som ikke ser det selv.

 

Behandling

Under behandling av en dame, 40 år, som ønsket hjelp med nakkesmerter og migrene, ble det oppdaget at det var ubalanser i kroppen. Det ble satt i gang behandling av de indre Dragene, etter første behandling kunne pasienten fortelle at det opplevdes iskaldt der hvor nålene satt. 3 behandlinger senere kunne pasienten fortelle at det hadde vært gjentatte episoder med mobbing/utestengelser gjennom hele barne- og ungdomsskolen, samt litt i voksenlivet. Spørsmålet som ble stilt for å komme frem til det var «har du noen gang opplevd å virkelig fryse?». Det var som at kroppen og hodet ble satt på riktig plass igjen, og pasienten kunne bekrefte dette. Pasienten hadde fått vestlig diagnose med ME, fibromyalgi og migrene etter mange år med store smerter i nakke, hode og kropp.
Etter endt behandling med de indre og de ytre drager kunne pasienten fortelle at alle smerter var forsvunnet, og hodet kjentes klarere.

En kvinne, 40 år, ønsket hjelp med ryggproblemer. Etter behandling av ryggen ble det gjort et valg av å starte med Dragene. Det kom frem at denne kvinnen hadde hatt en utrygg barndom, med alkoholmisbruk og seksuellmisbruk fra foreldre. Dette hadde vært fortrengt et helt liv, med tanker som sa at alt var ok. Søster av pasienten hadde flyttet til et annet land, for å flykte fra problemene. Pasienten har for mange år siden etablert seg med mann og barn. Noen måneder etter endt behandling med Dragene, ble pasientens far dårlig og døde, da kunne pasienten fortelle at hun kjente på en enorm trygghet i det hele, ryggen var rak og følelsene var på plass. Det var takket være behandlingen. Det hadde vært far som var den værste under oppveksten, så det har vært et stort hat hele livet, det kjente ikke pasienten noe til da hun var der på dødsleiet. Kun en takknemlighet for livet.

 

 

Konklusjon

Alle mennesker har disse Dragene i seg, til enhver tid, det som er viktig er at de er i balanse, dersom de faller ut av rytmen sin, må man behandle slik at de kommer på riktig spor igjen. Det er en sammenheng mellom dragene og livet man lever. Har man ubalanse i jord-elementet, er man også mer mottakelig for å få besettelser.

Etter flere positive opplevelser med Dragene kan det konkluderes med at mennesker som er innestengt, ikke har noen god opplevelse av livet eller ikke klarer å puste skikkelig, har kommet ut på den andre siden og har fått tilbake livet sitt.

De indre og de ytre Drager er en fantastisk behandling, for de som trenger den.

«Øynene er der, men livet bak er borte. Ikke for alltid, gnisten og livet er der- det må bare litt veiledning til for å komme tilbake.»

Perspektivering

I teorien kan man gjennomføre indre og ytre Drager-behandling overalt hvor det er en akupunktør som arbeider. I praksis trenger man en som forstår hele bildet. Mennesker som opplever disse traumene gjennom livet trenger å bli sett, de trenger å bli påminnet hvordan livet kan være. Det er ingen som er laget for å leve i en unntakstilstand.

Hvis man søker hjelp av seg selv, uten å få det, kan man begynne å jobbe mot sin egen kropp og sitt eget hode. Man kan begynne å snakke stygt til seg selv, og undertrykke seg selv. Det viktigste man gjør er å hver eneste dag takke sin egen kropp for at den hver eneste dag, uansett, bærer og løfter en. Tross smerter, tross traumer og tross undertrykkelse.

 

Litteraturliste

  1. Simplero, modul 3, jord element. Leksjon 2, de indre og de ytre drager

  2. Simplero, modul 3, jord element. Leksjon 2, de indre og de ytre drager

  3. Simplero, modul 3, jord element. Leksjon 2, de indre og de ytre drager

  4. https://whattherapy.com/working-with-your-inner-dragons-part-two/

  5. Simplero, modul 3, jord element. Leksjon 2, de indre og de ytre drager

  6. Working with Your Inner Dragons