Akupunktkur er å skape balanse i kroppen.

Vi behandler ikke sykdommen, men forsøker å gjenopprette balansen i energibanene.

For at kroppen skal kunne klare å danne energi, så er vi avhengige av elektromagnetiske svingninger, som alt annet i naturen.

Vi bruker frekvenser og farger for å gjenopprette balansen i kroppen, sammen med engangs akupunkturnåler.

Det er hver enkelt pasient sin konstitusjon som bestemmer om vi bruker nåler, magneter, farger eller frekvenser.

Flere av disse ulike behandlingsmetodene kan inngå i en behandling om det viser seg nødvendig.

På barn bruker vi ikke nåler, dersom de ikke ønsker det selv.