Hva er myoreflexterapi?

Mari er utdannet Myoreflexterapeut fra Ny energi & World medicine, København.

(September 2019-mai 2022)

Lærerne mine har vært grunnleggeren av terapiformen, Dr. Kurt Mosetter, Bo Kähler og Bendik Johannesen.
Underveis i utdannelsen har vi lært hvordan vi skal behandle klientene våre, vi har lært om traumebehandling, sportsskader og sykdommer.

Hva vi kan behandle med myoreflexterapi:

 • Hodepine, migrene
 • Tinnitus
 • Svimmelhet
 • Hukommelse
 • Menstruasjonssmerter /
 • PCOS
 • Fatique
 • Utbrent/utslitt
 • Depresjon
 • Angst
 • Tennisalbue/musearm
 • Carpal tunnel syndrom
 • Frozen shoulder
 • Traumer (Fysisk og psykisk)
 • Kronisk bihulebetennelse
 • Muskel/leddsmerter
 • Sportsskader
 • Smerter i knær når du går opp- /eller ned trapper
 • Stiv nakke
 • Søvnproblemer
 • Sengevæting hos barn
 • ADHD/ADD
 • Nummenhet i hender/fingre og tær
 • Pusteproblemer
 • Posturologisk skevhet i kroppen
 • Post (long) covid

Ser du ikke det du ønsker hjelp med? Ta kontakt, så finner vi ut av det. Vi gir alltid kostholdsråd og vi gir råd om diverse øvelser du kan gjøre hjemme for å komplimentere behandlingen.

Her kan dere lese mer om selve behandlingsformen

(Tekst hentet fra NHI.no)
Myoreflexterapi er en manuell behandlingsform som har til hensikt å lindre smerte og øke pasientens funksjon ved å regulere det nevromuskulære systemet.

Behandlingsformen har vært praktisert i over 20 år i Tyskland, og ble i 2014 godkjent som Masterutdanning ved Universitet i Berlin og Frankfurt am Oder (Steinbeis og Viadrina). De siste årene har utdanningsformen spredt seg til andre land, deriblant Norge og Danmark.

Myoreflex består av de latinske ordene myo og reflex som betyr henholdsvis:

Myo = Muskel

Reflex = En ubevisst reaksjon som en respons på et stimulus

Behandlingsformen er utviklet av den tyske legen dr. Kurt Mosetter og ble etablert som et eget konsept i 1990. Terapien er en manuell behandlingsform.

Klinisk tankegang i fokus

Tidligere skader og plager som pasienten har opplevd, står sentralt i denne behandlingsformen, da det kan ha ført til et endret muskulært bevegelsesmønster hos pasienten. 

Denne endringen i bevegelse er normal og logisk fordi kroppen (muskulaturen) prøver å unngå å provosere eller ytterligere bryte ned vevet i skadeområdet. Dersom en slik skade vedvarer over tid, er det sannsynlig at kroppen danner nye og uhensiktsmessige bevegelsesmønstre for å minimere ytterligere skade. 

Dette endrede bevegelsesmønsteret kan bestå selv etter at smerten fra den opprinnelige skaden avtar, noe som kan føre til asymmetrisk muskeltonus mellom de ulike musklene og deres tilhørende muskelbaner, noe som disponerer for nye skader.

Målet med myorefleksologi-behandlingen

er å påvirke denne ubalansen i muskeltonus som medfører dysfunksjonelle bevegelsesmønstre. Det gjøres gjennom manuell behandling av definerte nevromuskulære punkter slik at ubalansen i muskeltrykket i de involverte musklene normaliseres.

Behandling av muskelmønstre, ikke individuelle muskler

Behandlingen har i stor grad fokus på muskelkjeder. Muskelkjeder er en samling av flere muskler som støtter samme funksjon, enten det er i forbindelse med bevegelse eller som stabilisering. Tanken er å ikke se på muskler som individuelle enheter som jobber uavhengig av hverandre, men heller se deres bevegelser i helhet utført i funksjonelle og daglige aktiviteter, og hvordan pasienten med sitt nåværende problem er påvirket og begrenset i dette aspekt.

Det fokuseres på at musklene jobber i et samspill med hverandre for å gi en mest mulig funksjonell bevegelse, selv om det kompenseres for tidligere skader. Terapeuten analyserer og avdekker hvilke bevegelsesmønstre som er hindret, og identifiserer hvilke muskler og tilhørende muskelkjeder som er hemmet. Den påfølgende behandlingen har som mål å reaktivere de musklene som spenner seg og hemmer de normale bevegelsene.

Text: Kurt Mosetter.

Different elements of very different models of thought intertwine in Myoreflex Therapy to form a new and multi-layered model of action and therapy. With the Myoreflex Therapy, a link is derived from the fruitful confrontation of specialized individual disciplines into cooperation, which connects the apparent contradictions of the individual perspectives. In particular, statically and mechanically oriented models are networked with biodynamic oriented and biography-oriented concepts.

The Myoreflex Therapy may be a fruitful addition to the individual disciplines of medicine in interplay and interaction. On the basis of these disciplines, Myoreflex Therapy may present an important pillar in interdisciplinary cooperation via the muscle system.
The aim of Myoreflex Therapy is to build a bridge between apparent contradictions. Many correct solutions emerge in the agreement. The key cornerstones and, in some cases, close personal cooperation partners in Myoreflex Therapy are:

 • The functional anatomy and muscular system of humans.
 • The physics and biomechanics of the musculoskeletal system (with mathematical calculation and model according to Packi, Freiburg)
 • Orthopedics with manual medicine; especially modified Atlas therapy (Tillmann Goerttler)
 • Neural therapy and the teaching and functional dynamics of the muscle meridians (Bergsmann, Vienna)
 • Psychology, psychological medicine; Psychotraumatology and biographical dialectical change model according to Fischer (Freiburg, Cologne)
 • Neurophysiology and Neuropsychology (Teuchert-Noodt, Bielefeld)
 • Neurobiochemistry, pain metabolism (neuromyology according to master)
 • The phenomenology and empirical medicine of the eastern hemisphere with classical Chinese medicine (KCM), the acupuncture system and
 • Tuina massage as well as traditional Indian medicine, Ayurveda with the Marma points
 • Osteology (Prof. MD. D. Felsenberg, Berlin)
 • Osteopathy with trigger point treatment (Travell / Simons, USA);
 • Anatomy Trains (Myers)
 • Physiotherapeutic procedures
 • Reflections by Feldenkrais and Levine.